ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
 Search แนวทางการฉีดวัคซีนโควิท-19ในผู้ป่วยที่ได้รับหรือรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ
  ดาวน์โหลดโปสเตอร์ แนวทางการฉีดวัคซีนโควิท-19 ในผู้ป่วยที่ได้รับและรอการปลูกถ่ายอวัยวะ        
18/05/2021
 Search ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Facebook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Fackbook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศภาคม  2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท
13/05/2021
 Search คำแนะนำเรื่อง Covid-19 กับการปลูกถ่ายอวัยวะ
คำแนะนำ Covid-19 ในการปลูกถ่ายอวัยวะ คำแนะนำการฉีด Vaccine ป้องกัน Covid-19 สำหรับผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะ คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vaccine Covid-19 ฉบับลงวันที่ 6 กรกฏาคม  2564 คำแนะนำการปรั
28/02/2020
 Search ตำราการปลูกถ่ายอวัยวะ Textbook of Organ Transplantation
จำหน่ายตำราการปลูกถ่ายอวัยวะ  Textbook of Organ Transplantation ราคา 1500 บาท  (รวมค่าส่ง) สั่งซื้อได้ที่ e-mail :webmaster@transplantthai.org เบอร์ 02-7166181-4 หรือโอนเข้าบัญชีสมาคมปลูกถ่า
02/05/2019
 Search สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  หารือปัญหาการทำประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ภายหลังจากบริจาค ไตเพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่
08/02/2019
 Search แนวทางและเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและห
04/04/2018
 Search ครบรอบ 30 ปีสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
https://www.youtube.com/watch?v=pVg5A8UkHHg&feature=youtu.be  
28/03/2018
 Search การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและพลเอก นพ.ถนอม สุภาพร วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
 
27/03/2018
 Search ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยปี 2561
เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ Data registry  research  ในประเทศไทย โ
11/02/2018
 Search ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2560
  Download  : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27/09/2017
 Search การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยเรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไต
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับการร้องขอจากกองทุนเบิกจ่ายต่างๆ ให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย เรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบ
04/07/2017
 Search การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  มีพันธกิจด้านการส่งเสริมการปลูกถ่ายอวัยวะ  และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติให้สมาคมมีบทบาทเชิงรุก โดยเห็นชอบให้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญในการพัฒน
16/05/2017
 Search การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Scoring sistem and kidney allocation meeting 15-16 กันยายน 2559 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meeting ในวันที่ 15 – 16   กันยายน  2559  ณ ห้องประชุมบุ
22/09/2016
 Search การจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559และสามารถเข้าไป Download ระเบียบต่างๆ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์ มีพันธกิจด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาวงการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย  ในปัจจุบันวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยกำลังมีปัญห
08/03/2016
 Search สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Transplantation Society จะจัดประชุมวิชาการ Key Opinion Leader (KOL) Meeting ในวันพุธและ พฤหัสบดีที่ 2 – 3 มีนาคม 2559
  เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Transplantation Society ได้จัดประชุมวิชาการ Key Opinion Leader (KOL) Meeting  ในวันพุธและ พฤหัสบดีที่  2 – 3  มีนาคม
16/07/2015
 Search การจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์ มีพันธกิจด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาวงการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย  ในปัจจุบันวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยกำลั
28/05/2015
 Search 39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics Association Conference
Dear Colleague, It is an honor for Thailand to host the 39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics  Association Conference or APHIA 2015 in October 2015. The conference will be orga
22/05/2015
 Search 26th International Congress of the Transplantation Society Hong Kong August 18-23, 2016
 
24/04/2015
 Search ประชุมวิชาการ เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28   พฤศจิกายน  2557&nbs
02/12/2014
 Search 2014 World Transplant Congress (WTC)
  ตามที่ The World Transplant Congress (WTC) The Transplantation Society (TTS), and the American Society of Transplantation (AST) ได้จัดการประชุมวิชาการ 2014 World Transplant Congress (WTC) 
06/08/2014
   
Page 1/3
  1   2   3
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society