ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     10th Midyear Congress Thai Transplantation Society October 15 – 16, 2015  
   
   

Thai Transplantation Society held the 10th midyear congress “Updates in organ transplantation” at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok from 15-16 October 2015.  The program is developed to encourage the exchange of new scientific and clinical advancement relevant to kidney, liver, and heart transplantation, and the improvement of better organ transplantation in Thailand in terms of quantities and qualities.

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society