ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     UPDATE ACTIVITIES  
   
 
The National Campaign for increasing organ donation rate


The Thai Ministry of Public Health announces the national campaign for increasing organ donation rate on World Kidney Day.

 Mr. Jurin Laksanawisit. The Minister of Public Health 

On the March 11, 2010, Mr. Jurin Laksanawisit the Minister of Public Health announced that the Ministry will focus on increasing organ donation rate from brain death donor to solve  the problem of organ shortage from lack of donors. Currently, there are more than 3,000 organ failure patients including kidney, liver, heart and cornea are waiting for transplantation. The task will be implemented by Ministry’s provincial hospitals to improve their facilities to be the donor hospitals for organ donation and caring the potential donors. The policy is strongly supported by Thai Transplantation Society, The Nephrology Society of Thailand,  National Health Security Office, Thai Transplant Coordinator  Association and National Organ Center of The Thai Red Cross Society

    
 
 
 
The National Congress of Transplantation


The National Congress of Transplantation by Thai Transplantation Society was held on 18-19 March 2010 at Radisson Hotel, Bangkok.
(more..)

     

      

  

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society