ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     COMMITTEES  
   
 

 

Executive Committee 2017-2019
Thai Transplantation Socitey 
No Name  Position Hospital
1 Thanom Supaporn, M.D. President Phramongkutklao
2 Surazee  Prommool, M.D.  Vice-President  Vajira
3 Attapong  Vongwiwatana,  M.D. Secretary Siriraj
4 Prajej  Ruangkanchanasetr,  M.D. Treasurer Phramongkutklao
5 Adis Tasanarong,  M.D.,Ph.D. Research Chairman Thammasat
6 Adisorn  Lumpaopong, M.D. Registration& Information Phramongkutklao
7 Atiporn Insathit,  M.D.,Phd. International Liason Ramathibodi
8 Kajohnsak Noppakun, M.D. Social Co-ordinator & Public Relation Maharajnakornchiangmai
9 Nutavudh Townamchai, M.D. Transplant Clinical Practice Guideline Development Chulalongkorn
10 Sakarn Bunnag,  M.D. Ministry of Public Health, Transplant Strategic Development  and Coordination Rajavithi
11 Pat  Ongcharit , M.D. Cardiothoracic Organ Transplantation Standard of Practice Development Chulalongkorn
12 Somchai Limsrichamrern,  M.D. Liver / Pancreatic Transplantation Standard of Practice Development Siriraj
13 Cholatip Pongskul, M.D. Scientific Chairman Srinagarind
14 Supanit Nivatvongs, M.D. Thai Red Cross Organ Donation Centre Coordination Chulalongkorn
15 Suporn Treepongkaruna, M.D. Pediatric and Adult Hepatology Coordination (Coordinator)  Ramathibodi
16 Siros Jitprapai, M.D. Surgical Kidney Transplantation Standard of Practice Development Siriraj

 

Download: Committee

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society