ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     Thai Transplantation Society held the 13th midyear congress 18-19 October 2018  
   
 

Thai Transplantation Society held the 13th midyear congress “transplantation 4.0” at the S Ratchada Hotel, Bangkok from 18-19 October 2018.  The program is developed to encourage the exchange of new scientific and clinical advancement relevant to kidney, liver, and heart transplantation, and the improvement of better organ transplantation in Thailand in terms of quantities and qualities.   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society