ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     11th medyear Congress 13-14 October2016  
   
  Thai Transplantation Society held the 11th midyear congress “Practical Point in Organ Transplantation” at Grand Mercure Bangkok Fortune from 13-14 October 2016. The program is developed to encourage the exchange of new scientific and clinical advancement relevant to kidney, liver, and heart transplantation, and the improvement of better organ transplantation in Thailand in terms of quantities and qualities.

 

 

    
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society