ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     New Key Opinion Leaders Meeting 2016 ? Bangkok, Thailand  
   
 

On behalf of The Transplantation Society in partnership with Thai Transplantation Society, we are very honored to hold the The Transplantation Society (TTS) New Key Opinion Leaders (nKOL) meeting 2016 in collaboration with TTS Meeting in Bangkok, Thailand from March 2-3, 2016 for exchanging and discussing about unpublished ongoing work or Asian perspective of organ transplantation which will be presented by the first author (nKOL) under the approval of the senior author (KOL).

 

GALLERY
   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society