ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics Association Conference or APHIA 2015  
   
 

Dear Colleague,

It is an honor for Thailand to host the 39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics  Association Conference or APHIA 2015 in October 2015. The conference will be organized in collaboration with Thai Transplantation Society during October 10th- 14th, 2015. This year, there will be an opportunity for students and young scientist to join the 12th International Summer School on Immunogenetics during October 7th - 10th, 2015 in Thailand as well.

The organizing committee has chosen Bangkok, the capital city of Thailand which is widely known as a city of angel. You can see the mix culture in Bangkok, modern building located close to the traditional Thai style temple. We trust that our participants will enjoy our Thai hospitality, authentic cuisine and our beautiful culture. 

 

 

 

 

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society