ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     Thai Transplantation Society hosted the ?Guideline for the Development of Kidney Transplantation in Thailand?  
   
   

Thai Transplantation Society hosted the “Guideline for the Development of Kidney Transplantation in Thailand” which was chaired by Dr. Pradit Sintavanarong, Public Health Minister, during 19-20 September 2013 at the Renaissance Hotel.  The objectives were aimed at publicizing the knowledgeregarding the proper care of patientsfor doctors and related parties.  The recommendation of claiming-procedures from 3 entities, namely National Health Security Office, Social Security Office, and Comptroller General’s Department, was also presented asthe claim practices for the kidney-transplantation patients

.

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society