ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     Thai Transplantation Society held the 8th midyear congress  
   
   

Thai Transplantation Society held the 8th midyear congress “Challenging in organ transplantation” at the Imperial Queens Park hotel, Bangkok from 26-27 September 2013.  The program is developed to encourage the exchange of new scientific and clinical advancement relevant to kidney, liver, and heart transplantation, and the improvement of better organ transplantation in Thailand in terms of quantities and qualities. (Please go to www.facebook.com/transplantthai for pictures.)

 

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society