ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival

 
 
Staff Login English Thai

     TRANSPLANTATION IN THAILAND  
   
 

TRANSPLANTATION IN THAILAND

Heart Transplantation in Thailand

Thailand is the first country in ASEAN to perform heart transplantation twenty one years ago. Currently, the cumulative number of patients who receive intrathoracic organ transplantation including heart, heart -lung and lung transplantation in the country is 142 patients.
 
Liver Transplantation in Thailand

The cumulative number of patients who received deceased donor liver transplantation in Thailand is 330 patients. In addition, living related liver transplantation has been given to treat 30 pediatric and adult patients with liver failure from congenital and acquired liver diseases.
 
Kidney Transplantation in Thailand 

Kidney transplantation is the most highest number of solid organ transplantation being performed in Thailand. Currently, 4202 patients have received kidney transplantation from 23 centers within the kingdom. Fifty five percent of these received deceased donor kidney transplantation and fourty five percent received living related or spousal kidney transplantation. At the moment, 400 kidney transplantation are being performed within the country each year.
 
 
 
 
 
 

Tract Record of Transplantation Activities


Host of The 1st Asian Transplant Games in Chiang Mai during November 3 - 9, 2002.
 
 
 
 
 
 
 
  
Host of The 16th World Transplant Games in Bangkok during 26th Aug - 1st Sep 2007.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society