ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival

 
 
Staff Login English Thai

     Thai Transplantation Society organized the 33th annual general meeting on 17-19 March 2021 Online  
   
 

Thai Transplantation Society organized the 33th annual general meeting on 17-19 March 2021 Online at The Amari Watergate hotel pratunamHotel Bangkok under the topic “Transplantation in New Normal Era ” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart ,liver and lung transplantation in preceding year of 2020. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.

 

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society