ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival

 
 
Staff Login English Thai

     Thai Transplantation Society held the 14th midyear congress on 10-11 October 2019  
   
 

Thai Transplantation Society held the 14th midyear congress on 10-11 October 2019 at The The Berkeley Hotel Pratunam Hotel Bangkok under the topic “Future Trends in Organ Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society