ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival

 
 
Staff Login English Thai

     Thai Transplantation Society organized the 31st annual general meeting on 21-23 March 2019  
   
 

Thai Transplantation Society organized the 31st  annual general meeting on 21-23 March 2019 at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok  under the topic “Next Step in Transplantation ” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including  presenting information on kidney, heart and lung transplantation in preceding year of 2018. and exchanging knowledge with 500 participants  of doctors, nurses and those interested person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society