ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival

 
 
Staff Login English Thai

      Contact Us  

THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Office: 4th Floor, The Royal Golden Jubilee Bldg., 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand.

Tel: (662) 716-6181, (662) 716-6184, (662) 716-6661-4 ext 4001
Fax: (662) 716-6183

E-mail: webmaster@transplantthai.org 

 

 

 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society