ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival

 
 
Staff Login English Thai

     COMMITTEES  
   
 

Executive Committee 2019-2021
Thai Transplantation Socitey 

 
No Name  Position Hospital
1 Thanom Supaporn, M.D. Consuctant Past President Phramongkutklao
2 Surazee  Prommool, M.D. President Vajira
3 Yingyos  Avihingsanon, M.D.  Vice-President  Chulalongkorn
4 Somchai Limsrichamrern,  M.D.  Vice-President and Liver / Pancreatic Transplantation
Standard of Practice Development
Siriraj
5 Attapong  Vongwiwatana,  M.D. Secretary Siriraj
6 Prajej  Ruangkanchanasetr,  M.D. Treasurer Phramongkutklao
7 .Atiporn Insathit,  M.D.,Phd. Research Chairman Thammasat
8 Adisorn  Lumpaopong, M.D. Registration& Information Phramongkutklao
9 Adis Tasanarong,  M.D.,Ph.D International Liason Ramathibodi
10 Kajohnsak Noppakun, M.D. Social Co-ordinator & Public Relation Maharajnakornchiangmai
11 Nutavudh Townamchai, M.D. Transplant Clinical Practice Guideline Development Chulalongkorn
12 Pat  Ongcharit , M.D. Cardiothoracic Organ Transplantation Standard of Practice Development Chulalongkorn
13 Cholatip Pongskul, M.D. Scientific Chairman Srinagarind
14 Supanit Nivatvongs, M.D. Thai Red Cross Organ Donation Centre Coordination Chulalongkorn
15 Suporn Treepongkaruna, M.D. Pediatric and Adult Hepatology Coordination (Coordinator)  Ramathibodi
16 Siros Jitprapai, M.D. Surgical Kidney Transplantation Standard of Practice Development Siriraj
17 Goragoch Gesprasert, M.D. Commitee for Promoting Organ donation Ramathibodi
   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society