ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     ACTIVITY  
 
27th International congress of the transplantation society June 30 – July 5 2018
27th International congress of the transplantation society   June 30 – July 5 2018 (TTS 2018)  at Madrid  Spain   Submission abstract deadline  , November 15,20

[ More... ]
10th Midyear Congress Thai Transplantation Society October 15 – 16, 2015
  Thai Transplantation Society held the 10th midyear congress “Updates in organ transplantation” at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok from 15-16 October 2015.  The pr

[ More... ]
Meeting special titled on “Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
  Thai Transplantation Society is medical professionwhich has mission in academic and support medical development in transplantation in Thailand.  Nowadays, transplantation in Thailand has

[ More... ]
26th International Congress of the Transplantation Society Hong Kong August 18-23, 2016
   

[ More... ]
20th anniversary of the Hong Kong Society of Transplantation establishment on April 19,2015 at Island Shangri-La Hotel, Hong Kong.
  Thai Transplant Society has been invited by Hong Kong Society of transplantation to attend the annual meeting on occasion of 20th anniversary of the Hong Kong Society of Transplantation establ

[ More... ]
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society