ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

Novatis

astellas

siriraj

 
 
Staff Login English Thai

     ACTIVITY  
 
10th Midyear Congress Thai Transplantation Society October 15 – 16, 2015
  Thai Transplantation Society held the 10th midyear congress “Updates in organ transplantation” at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok from 15-16 October 2015.  The pr

[ More... ]
Meeting special titled on “Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
  Thai Transplantation Society is medical professionwhich has mission in academic and support medical development in transplantation in Thailand.  Nowadays, transplantation in Thailand has

[ More... ]
26th International Congress of the Transplantation Society Hong Kong August 18-23, 2016
   

[ More... ]
20th anniversary of the Hong Kong Society of Transplantation establishment on April 19,2015 at Island Shangri-La Hotel, Hong Kong.
  Thai Transplant Society has been invited by Hong Kong Society of transplantation to attend the annual meeting on occasion of 20th anniversary of the Hong Kong Society of Transplantation establ

[ More... ]
Doctors cleared in organ harvesting scam
Bangkok Post article: Full report: http://www.bangkokpost.com/print/442381/   Special report: Surgeons didn't know donor was linked to cross-border trafficking Published: 10/11/20

[ More... ]
27th annual general meeting on 19-20 March 2015
   Thai Transplantation Society organized the 27th annual general meeting on 19-20 March 2015 at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok  under the topic “High Risk Transpla

[ More... ]
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society