ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival

 
 
Staff Login English Thai

     ACTIVITY  
 
10th Midyear Congress Thai Transplantation Society October 15 – 16, 2015
  Thai Transplantation Society held the 10th midyear congress “Updates in organ transplantation” at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok from 15-16 October 2015.  The pr

[ More... ]
Meeting special titled on “Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
  Thai Transplantation Society is medical professionwhich has mission in academic and support medical development in transplantation in Thailand.  Nowadays, transplantation in Thailand has

[ More... ]
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society